Важно съобщение до заинтересовани лица и общественост!

Район „Триадица“ уведомява, че в Столична община са налице инвестиционни предложения за „Реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул.“Ген. М. Д. Скобелев“ от бул.“Христо Ботев“ до бул.“Витоша“, вкл. Транспортен тунел НДК.

Подробности относно предложенията, начинът за изпращане на мнения и препоръки и схема на локацията тук