Важно съобщение до заинтересовани лица и общественост!

Район „Триадица“ уведомява, че в Столична община са налице
инвестиционни предложения за „Реализиране на ново транспортно-комуникационно
решение по бул.“Ген. М. Д. Скобелев“ от бул.“Христо Ботев“ до бул.“Витоша“,
вкл. Транспортен тунел НДК.

Подробности относно предложенията, начинът за изпращане на
мнения и препоръки и схема на локацията тук