Инвестиционно предложение за изграждане на бул.“Тодор Каблешков“ от ул.“Луи Айер“ до бул.“Черни връх“. Трамваен релсов път по бул.“Тодор Каблешков“ от бул.“България“ до бул.“Черни връх“. Писмени становища и мнения се приемат в район „Триадица“ на ул.“Алабин“№54 и РИОСВ на бул.“Цар Борис III“№136, e-mail riosv@riew-sofia.org.

Предложение: