Кметът на район „Триадица“ – инж. Николай Терзиев инициира създаването на Обществен съвет. Учредителната среща ще се проведе на 14.04 2016 г. от 16.00 часа в заседателната зала на административната сграда на района – ул. „Алабин“ № 54, ет.3.

 Заповед

Покана