Инспекторите от район „Триадица“ организираха незабавното събиране и предаване на около 3 литра биологичен отпадък, който бе изхвърлен в контейнер за смет на ул. “Косово поле“ в жк. “Стрелбище“. Опасният отпадък бе предаден на служба за оползотворяване.

Сигналът за биологичния отпадък бе подаден от граждани в социалните мрежи. Благодарение на бързата реакция на инспекторите бе предоставен на компетентните медицински органи за последващо третиране.

Опасните отпадъци не бива в никакъв случай да се смесват с битовите. Те могат да се предават по заявка на тел.070011750 или чрез мобилния пункт на БалБок Инженеринг АД, с който Столична община има договор. Мобилният пункт за район „Триадица“ е 11.09.2020 г .на бул. “Арсеналски №97. Графикът за останалите райони може да се проследи на страницата на Столичния инспекторат, в раздел ГРАФИЦИ.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите, както и на места за обществено ползване е абсолютно забранено и подлежи на сакция.