Във връзка с установените и в България случаи на заразяване с  коронавирус 2019 /COVID-19/ и превенцията за разпространението му, район „Триадица“ и напомня, че по препоръка на Оперативния щаб на Столична община и Министерство на здравеопазването следва да се спазват следните инструкции:

  1. От особено значение е да се избягва контактът с болни хора, особено такива с кашлица.
  2. Да се сведат до минимум посещанията на пазари, молове и други обществени места.
  3. Да се полагат общи хигиенни правила по отношение на миенето на ръцете и хигиената на храната. Измиването на ръцете да става със сапун и вода или да се използват дезифекционен разтвор.
  4. Препоръчва се да се избягват максимално социалните контакти. Призовават се гражданите да са спокойни и да се инфирмират само от официални източници.
  5. Гражданите се съветват при възникване на симптоми на вируса да се обаждат по телефона на личния си лекар, да слушат инструкции му и да не предприемат посещения в медицински центрове. Гражданите, които нямат лични лекари, могат да се свържат по телефона със Столична регионална здравна инспекция. Гражданите, на които е наложена карантина ,следва стриктно да я спазват.