Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община в
партньорство с Българска асоциация „Електро-мобилност“ и сдружение „МоКактус“
организират информационна кампания „Информация за тротинетки“. Целта е да се
популяризират регламентираните правила, ползите и рисковете при движение по
пътищата. В рамките на проекта са създадени седем видеоклипа, чието съдържание
е предназначено за ученици от пети до дванадесети клас.

Видеоклиповете могат да бъдат проследени тук: https://www.sofia.bg/en/events-companies