На 13.01.2023 г. от 18:00 ч. район „Триадица“ организира втора среща на екип от експерти с гражданите по въпроси, свързани  със санирането. Срещата ще се състои в залата на сдружение „Тишина“ на ул.“Йордан Йовков“ 13.Експертите ще разясняват условията за участие в процедурата, критериите за класиране, избор на фирма за техническо и енергийно обследване и др.и ще отговарят на поставяните към тях въпроси.

Заповядайте!