Важно за родителите !

Във връзка с извънредните мерки за недопускане и ограничаване на  разпространението на COVID- 19 на територията на Република България класирането и приема на деца в общинските детски градини и подготвителни групи  ще става по следния ред, съобщава Дирекция „Образование“ на Столичната община.

  • Първото класиране ще се извърши на 15.05.2020 г.
  • В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 105. 2020 г., след първото класиране, срокът за записване на класираните деца се предвижда да бъде удължен .до 18.06. 2020 г.

Родителите ще могат да получават информация за възникнали промени в графика на дейностите на сайта на ИСОДЗ и ПГУ

https://kg.sofia.bg/isodz/