Район „Триадица“ продължава да приема заявления за включване в кампанията
„Топъл обяд“, с която всеки ден приготвяме и носим храна на 80 човека, които не
могат да се грижат за себе си.

Желаещите да се възползват от „Топлия обяд“, който включва супа, основно
ястие и десерт, могат да се обадят на телефон 02/80 54 138 в работни дни.