Важно съобщение!

Район „Триадица“ уведомява, че кандидатстването за първи клас за учебната 2022/2023 г. започва на 26.04.2022 г. То става чрез електронната система https://kg.sofia.bg/#/home.

На територията на район „Триадица“ функционират 12 училища, осем от които приемат първокласници.