На основание Заповед № СОА16-РД-09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17,00ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” №54, ет. 1, ст. 103.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община:  www.sofia.bg  в рубриката „Зелена система – актуално”.

 

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в Дирекция „Зелена система” на СО, на бул.”Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00ч. до 12,00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg , както и в районната администрация на район „Триадица”, ет. 4, ст. 402, тел. 02/8054153.

Лице за контакти – инж. Силвия Владимирова – Главен специалист „Екология”, отдел „ИКИИ”.