Кариери


Район “Триадица“ търси касиер в счетоводство /ТРЗ/


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ОТДЕЛ УТКРКС


СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ – КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО – ОТДЕЛ УТКРКС НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО/, В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“


Район „Триадица“ търси да назначи главен специалист-контрол по строителството в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“


Район “Триадица“ търси главен счетоводител „Образование“