Културно-развлекателните мероприятия на закрито /театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото и музикално изкуство/ да се провеждат при капацитет на заетост на помещенията до 50 процента, гласи заповед на кмета на Столична община. Същото важи и за читалищата, детските комплекси, културните домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и др. Задължително остава и условието за спазване на дистанция от 1,5 метра между хората съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването във връзка с разпространението на COVID-19 у нас.