Район „Триадица“ съобщава, че утре, 13.04.2022 г. Клубът на пенсионера в кв.“Иван Вазов“ ще бъде затворен. Благодарим на десетките хора, които през последните седмици посетиха Клуба, за да оставят помощи за бежанците от Украйна, които районната администрация предоставя на организацията „Мати Украйна“. Кампанията по събиране на помощи продължава.