Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов посети спортна зала „Триадица“ и проведе работна среща с директора Иван Ценов. Обсъдени бяха както богатият спортен календар със събития от европейско и регионално ниво, така и основни въпроси, касаещи съвремения облик и функциониране на залата. Домакинът на срещата Иван Ценов сподели впечатленията си за тенденциите в развитието на физическата подготовка на деца и ученици, които всекидневно посещават залата за тренировки. От своя страна кметът Божилов изрази безусловната си подкрепа за спорта като цяло и убедеността си, че районната администрация и емблематичната за „Триадица“ зала имат много бъдещи проекти.