Първа Евангелска църква на ул. „Солунска“ посрещна кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов. Той се запозна с богатите празнични традиции и обичаи, както и с наситената с интересни свидетелства история на Божия храм, запечатани във фотоси, вестникарски публикации и артефакти.  Необходимостта от духовност- нравствена, религиозна или чисто човешка, която винаги е крепела българския народ, бе важна тема от разговорите. Кметът Димитър Божилов увери първи пастир пастор Благовест Николов, че районната администрация спрямо своите правомощия и възможности винаги би подкрепила църквата и вярата на хората.

Кметът на „Триадица“ бе изпратен под съпровода на вечната песен „Тиха нощ, свята нощ“, изпълнена на хармониум , създаден от ръцете на гениален майстор преди близо 130 години.