Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов издаде заповед за посещението за разходки в градските паркове и градините, както и в парковите части в междублоковите пространства на територията на района, считано от 03.05.2020 г.

Посещението в парковите пространства и градинки се отнася за деца до 14-годишна възраст/препоръчително/, придружени с техните родители или членове на  семействата им, но не повече от двама възрастни, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на кучета, но не повече от един. С цел да не се струпват на хора, следва да се избягва пряк контакт между различните семейства и индивидуално посещаващи парковете и градинките лица.

 В заповедта на кмета на район „Триадица“ изрично се изброени задължителните правила, които следва да се спазват, най-важните от които са спазване на 2,5 метра дистанция между семействата и отделно посещаващите парковете и градинките, носенето на маски при необходимост от пряк контакт, собствениците на кучата да използват повод при разходка.

Лицата, проявяващи и малки симптоми на заболяване, не трябва да посещават парковете и градинките.

Препоръчителният престой в парковете, градинките и парковите части на междублоковите пространства е не повече от 2 часа.