Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов раздаде грамоти на директори и представители на училища и детски градини за  активно участие и достойно представяне на децата и ученици  на конкурси за изобразително изкуство, фотография, есета, както и за престижно представяне на голяма сцена.  Високо оценен бе и професионализъма на самите преподаватели.

Отличията са част от съвместната работа между район „Триадица“ и МКБППМН за интегриране на ресурсите с образователните институции при разработване на  съвместни проекти за превенция на девиацията и ограничаване на противообществените прояви на подрастващите.

Наградени бяха  20 ИОУ“Тодор Минков“,47 СУ „Христо Г.Данов“,НПГПФ, ДГ №2 „Звънче“, ДГ №7 „Детелина“, ДГ №127 „Слънце“, ДГ №129 „Приказен свят“ и ДГ №167 „Малкият принц“.

Акцентирано бе върху постиженията на малките деца и учениците в конкурси по различни поводи като Световния ден на добротата, Международния ден на толерантността, Деня на християнското семейство. Отбелязано бе и блестящото участие на най-малките в концерта-спектакъл „Празник на доброто“ в Националния дворец на културата.

„На ваша страна съм!“, каза кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов при връчването на наградите и още веднъж подчерта, че образованието е приоритет на района.