Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и екип от експерти на района провериха изпълнението на първия етап на новата кухня-столова в 104 ОУ“ Захари Стоянов“. Предстои приемането на основното помещение от Държавна приемателна комисия, след което ще бъде продължено строителството на втория етап – оборудване на кухненски блок, обзавеждане на основната зала.

Новата постройка ще се използва като многофункционална зала, в която ще се провеждат различни събития – спектакли, концерти, тържества и др. инициативи за личностни и творчески изяви на децата.