Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и зам.-кметът Руслан Баждеков посетиха Дома за хора със сетивни нарушения за малолетни и непълнолетни, за да се срещнат с хората в нужда и да помогнат за решаването на техните проблеми. Посрещнати бяха от директорът на  г-жа Темелкова по стар български обичай с китка здравец. Хората се вълнуваха организацията при въвеждането на бъдеща „Зелена зона“ в кв.“Иван Вазов“, на чиято територия е Домът. Обсъдени бяха възможностите за създаване на достъпна среда за хората с увреждания, както и обособяването на паркоместа за паркирането на инвалидни автомобили в района.