Работна среща в 20 ОУ „Тодор Минков“ проведоха кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, директорът Галина Тимева, преподавател в УАСГ  и председателят на Училищното настоятелство. Обсъден бе важен за училището проблем с навлизането на вода и влага в приземните помещения и възможностите за решаването му във възможно най-кратки срокове преди настъпването на зимния сезон.

20 ОУ с ранно чуждоезиково обучение е едно от най-желаните школа в София с дълга история и традиции. Създадено е през 1907 г. с дарение на бележития български възрожденец Тодор Николаевич Минков. Родолюбецът изрично упоменава да се изучават европейски езици – немски и френски, защото „само с образование и просвета един малък и изстрадал народ може да се сравнява с другите европейски народи“.За високи постижения в учебно-възпитателната работа училището е носител на орден „Кирил и Методий“ II степен