Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов проведе работна среща с директора на Националния център по обществено здраве и анализи доц.д-р Христо Хинков. Обсъдени бяха интересни проекти, научни и международни програми, учебни дейности, развививани  от специалистите в центъра.  Димитър Божилов изрази пълната си подкрепа към работата на експертите от всички звена и сподели вижданията си за възможностите за ползотворно съвместно сътрудничество между Националния център по обществено здраве и анализи и район „Триадица“.