Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов връчи наградата на един от победителите в конкурса за научно есе по проблемите на местното самоуправление Александрина Гърлянска, студент трети курс в Геолого-географския факултет на Софийския университет. Другата първа награда връчи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. Кметовете бяха в журито по оценяването на постъпилите деветнадесет разработки. Победителите в конкурса ще имат възможността да станат „кмет за един ден“ и да се потопят в спецификата на работата на районните кметове.