Темата за „Образованието-фундамент за формиране на личността. Модул „България в световната история“ обедини усилията на ученици от училищата в „Триадица“, които взеха дейно участие със своите творчески вижданията под формата на филми, песни, стихотворения, есета и литературно-исторически анализи. Форумът е организиран от МКБППМН с дейност социалната и емоционалната интелигентност на подрастващите. Кулминацията на събитието се състоя вчера в Националния музей „Земята и хората“, където кметът на район „Триадица“, който е и председател на Комисията връчи наградите на най-изявените автори,техните ментори-преподаватели по история и цивилизации и ръководствата на училищата. Събитието бе придружено от богата културно-музикална програма.