В 20 ОУ правим основен ремонт на покрива и въвеждаме мерки за енергийна ефективност. Ремонтните дейности вървят по график, покривът става супер. Както се вижда от снимките, в стаите и коридорите на втория етаж ще има плитък окачен таван с енергоизолиращи плоскости, така че да не схлупва пространството и същевременно да намали потреблението на енергия в кабинетите.
В 126-то СУ днес имахме работна среща с представители на Топлофикация и директора на училището. Тъй като открай време се опитваме да реализираме ремонт на топлоподаването в корпуса за първолаците съм щастлив, че срещнах подкрепа за тази инициатива от зам.-кмета на Столична община г-жа Десислава Билева, на която благодаря за подкрепата. След като обсъдихме бъдещите проекти на района, свързани с премахване на корпуса и изграждане на нов (при налично финансиране от СО), взехме решение да не се извършва къртене на подовете по стаите, а да се направи нова, външна връзка към радиаторите от свързващата топлопреносна тръба. По този начин ще осигурим готовност с ремонта преди 15-ти септември. Очаква се СМР да започнат в средата на месеца и ако всичко протече добре, първолаците на 126-то да учат в по-топли стаи тази зима.