Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и инспектори от район „Триадица“ извършиха съвместна проверка в кв. “Манастирски ливади-изток“. Установено на място бе, че са били горени отпадъци в двора на имот на ул. “Григор Чешмеджиев“. Проверяващите са констатирали още наличието в имота на битови и строителни боклуци, за което вече е било дадено предписание за почистването им.

На собственика на имота на ул. “Григор Чешмеджиев“ бе съставен акт за административно нарушение. Ще бъде осъществен последващ контрол за изпълнение на предписанията в акта.

Район „Триадица“ се включва активно в темата за опазването на околната среда с различни по рода си инициативи и кампании. Част сме от проекта на Столична община за „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи.“ Еколозите ни осъществяват ежедневни проверки по озеленяването и поддържането на района, а с помощта на инспекторите от район „Триадица “се следи за чистотатата.