За неограничените възможности на модерното изкуство,интересните виждания на авторите на 21 век и отношението на българина към културата разговаря кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов с Надежда Джакова, завеждащ филиала на Софийски арсенал – Музей на съвременното изкуство, който се намира на територията на района. По време на срещата бяха обсъдени различни идеи и събитийни акценти, в които биха намерили своята пресечна точка музеят и район „Триадица“.

Кметът Димитър Божилов подчерта, че районната администрация отделя важно внимание на културата във всичките й сфери на проявление.