Кметът  на район „Триадица“ Димитър Божилов и зам.-кметът Христо Вълчанов инспектираха на терен обезопасителните действия на сградата на бул.“Скобелев“№18. Мерките, които районът е предложил са монтиране на предпазна мрежа и подмяна на дървеното скеле с ново съоръжение, отговарящо на нормите за безопасност. За обезпечаване на максималната сигурност на сградата бяха сигнализирани органите на МВР, а на фирмата-собственик бяха издадени предписания за адекватно й стопанисване и поддържане.