Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и директорът на „Майчин дом“ проф.Иван Костов обсъдиха възможностите за взаимно сътрудничество и партньорство. Те си дадоха среща в едно от най-старите и авторитетни здравни заведения в България – „Майчин дом“, където от началото на година досега са проплакали повече от 80 бебета.

Кметът Божилов изрази пълната си подкрепа на болницата и готовността на район „Триадица“ оптимално да съдейства както при решаване на съпътстващи дейността проблеми, така и да участва в реализацията на общи проекти.