Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и неговият екип изразяват готовност да  подкрепят с личния си пример инициативата „Придружи незрящ на разходка в Южния парк“, организирана от Timeherous.org.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftimeheroes.org%2Fbg%2Fkiril-kirilov%2Fpridruzhi-nezriashti-razhodka-yuzhen-park-yanuari-2020%3Ffbclid%3DIwAR1RPjwp3-5sjTTbvVS7eb294HXuTVlPJhFMTROwaEI0–bebLqwQ6XJ4jA&h=AT0YltqO4iEOVnEO41fswC0oTlG59aXz00qUda4z6IjculXvgLfr_X76S2WwPwjwCGQiCzczoI6wsABZXdt_JaIypKKsBmujYwzdiSlP4HzuX8KVp7LryoKNOA_Q44YaMUmi