Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов участва в съвместна работна група с директора на 121 СУ „Георги Измирлиев“ Галина Тенева, представители на Обществения съвет към образователната институция и кмета на София Йорданка Фандъкова. По време на срещата бяха дискутирани теми, касаещи благоустройството и поддръжката на училищната база, изложени от районната администрация и ръководителите на училището в края на ноември миналата година.Те включват укрепване на физкултурния салон, подмяна на абонатната станция, основен ремонт на тоалетни, реновиране на спални помещения и хигиенни помещения за целодневните подготвителни групи 5 и 6-годишни деца, освежаване на стола-майка и др. Общата стойност на предложените мерки за благоустройствата възлизат на 219 007,84  лв.