Важно
съобщение!

Ковид
кабинет в 14 ДКЦ

От утре, 18
ноември в 14 ДКЦ на ул.“Д-р Стефан Сарафов“ №7 в кв.“Иван Вазов“ ще заработи
специализиран ковид кабинет. В него хората ще бъдат обслужвани в работни дни от
9.00 до 15 ч при спазване на всички противоепидемични мерки. Една от тях е на
всеки час и половина кабинетът ще бъде изцяло дезифекциран в рамките на десет
минути.

Антигенни тестове на хората, потърсили помощ, ще бъдат правени по преценка на висококвалифицирания медицински персонал на Диагностико-консултативния център съобразно здравословното състояние или по препоръка на личния лекар. Предвидено е да има и платен антигенен тест.

Предстои
вземането и на PCR-тестове на място.