Адрес

София
ул. Алабин 54

triaditza@triaditza.org | press@triaditza.org

Важни телефони

Секретар на района
02/80 54 – 109

Екология
02/80 54 – 152, 153

Деловодство
02/80 54 – 124, 125, 126

Главен архитект
02/80 54 – 170

Административно обслужване и гражданска администрация
02/80 54 – 117, 118, 119

Контрол по строителството
02/80 54 – 160

Регистрация и контрол на търговската дейност
02/80 54 – 179

„Връзки с обществеността „

Анна Радева – тел. 02/ 80 54 – 110

Ако желаете да се свържете с нас, моля попълнете формата