Адрес

София
ул. Алабин 54

triaditza@triaditza.org | press@triaditza.org

Важни телефони

Секретар на района
02/80 54 109

Екология
02/80 54 152/3

Деловодство
02/80 54 124/6

Главен архитект
02/80 54 170

ЕСГРАОН
02/80 54 117/9

Контрол по строителството
02/80 54 160

Регистрация и контрол на търговската дейност
02/80 54 179

„Връзки с обществеността „

Анна Радева – тел. 02/ 80 54 110

Ако желаете да се свържете с нас, моля попълнете формата