Училища

На територията на район „Триадица“ се намират:

девет общински училища:

 • 20 ОУ “Тодор Минков” – Училището е основано през 1906 г. През годините училището се утвърждава като единственото по рода си, с преподаване на чужди езици от първи клас и специализирано обучение по немски и френски език след 4 клас.
 • 41 ОУ “Свети П.Евтимий” – Училището е създадено през 1891 г. От 1991г. е асоциирано към ЮНЕСКО. 41 ОУ е известно с ежегоден Евтимиев конкурс за всички ученици, „Отворени врати”, групите и ателиета по интереси във всички области от изучаваните учебни предмети, участие в национални и международни конкурси и състезания по математика, литература, история, чужди езици и др.
 • 104 ОУ “Захари Стоянов“ – Училището е създадено през 1925 г. Училището предлага разширено изучаване на математика и информатика, ранно чуждоезиково обучение по английски език, разширено изучаване на спорт -баскетбол, бадминтон, тенис на маса, джудо.
 • 126 ОУ “Петко Ю. Тодоров” – Обучава ученици по английски език, изобразително изкуство, музика, информационни технологии и спорт. Предлага разширено изучаване на изобразително изкуство. Има вокална група, хор и цигулков ансамбъл. Извънкласната дейност на училището е богата и интересна.
 • 22 СОУ “Георги С. Раковски” – 22 СОУ е приемник на II Софийска мъжка гимназия, създадена през 1903 г. Гимназията предлага профилирано обучение – чуждоезикови профили с английски и испански език и природоматематически, хуманитарен и технологичен профил. Учениците издават свой вестник, имат училищно радио, членуват в еко клубове, литературен клуб, спортно-туристически клуб, театрална студия и др.
 • 47 СОУ “Христо Данов” – Училището е основано през 1909 г. Там се преподава английски или немски език. Училището разполага с библиотека, бюфет, два кабинета по информатика, физкултурен салон, фитнес зала.
 • 73 СОУ “Вл.Граматик” – Училището предлага чуждоезиковото обучение по немски руски и френски език. Разполага с баскетболно игрище, футболно игрище, професионален терен за софтбол, два физкултурни салона.
 • 121 СОУ “Георги Измирлиев” – Училището е открито е през 1972 г. Изучаването на чужд език (френски или английски) започва от подготвителен или първи клас. Училището разполага с два учебни корпуса, фонетичен кабинет по езици, кабинети по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, два бюфета и стол за хранене. Учениците могат да избират спорт – тенис на корт, футбол, волейбол, баскетбол, фитнес, бойни изкуства и танци.
 • 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ – Гимназията е профилирана за интензивно изучаване на английски език, както и немски, испански и руски. Съвременната история на училището се гради както на традициите в българското образование, така и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети и използването на високите технологии.

три държавни училища:

 • Национална гимназия по полиграфия и фотография – Това е единственото в страната училище за подготовка на кадри в областта на полиграфията и фотографията по специалностите полиграфия, фотография, графичен дизайн и компютърна графика. Гимназията организира и курсове за обучение за професиите полиграфист, фотограф, графичен дизайнер и компютърен график.
 • Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“- е училище, в което възпитаниците се обучават в специалностите „Интериорен дизайн“ с разширено изучаване на италиански език, „Интериорен дизайн“ с разширено изучаване на немски език,“Моден дизайн“ с разширено изучаване на френски език, „Графичен дизайн“ с разширено изучаване на английски език и „Рекламна графика“ с разширено изучаване на английски език.  
 • Национална търговско- банкова гимназия – НТБГ е основана през 1912 г. Учениците се обучават по банково дело, търговия, електронна търговия, митническа и данъчна администрация, икономическа информатика, бизнес администрация. Интензивно се изучават английски, немски, френски и испански езици. Гимназията е член на IPEN – световна мрежа на учебно-тренировъчните предприятия.