Акценти от културната програма на Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“ до края на годината, което има над 90-годишна история.