Секретарарят на МКБППМН към МС Константин Томанов изнесе лекция на тема „Правна и институционна рамка на превенция и противодействие на девиацията и ограничаване противообществените прояви на подрастващите“. Форумът се състоя в залата на 2 АЕГ „Томас Джеферсън“. В него взеха участие и представители на МКБПППН към район „Триадица“, както и на други институции. Лекцията на Константин Томанов бе изслушана с особен интерес.

Борбата с противообществените прояви при деца е една от важните теми, по които работят експертите от  район „Триадица“.