Важно съобщение!
Район „Триадица“ предлага на родителите актуална информация относно летния режим на работа на детските градини.