От 15.07.2016 г се организира Курс по драматургия към Центъра за превенция и ресоциализация към МКБППМН в район „Триадица“ – ул. “Бяла черква “ № 16.
Курсът включва: сценаристика, телевизионна, театрална драматургия, анимационна и музикална драматургия

Цел: Превантивна дейност, насочена към създаване на интерес към изкуството; оползотворяване на свободното време по смислен начин; развиване на въображението, усещане за естетика и красота; изграждане на самочувствие, постигане на удовлетвореност, стимулиране на таланта.
Програмата е изготвена на основата на упражнения и създаване, редакция и обсъждане на текстовете.
Задачите стимулират въображението, критическото и логическо мислене.
Курсът е базиран на учебната програма на НАТФИЗ по специалност „Драматургия“.

Програма:
Какво е анотация, синопсис, трийтмънт;
Какви са основните елементи на сценария;
Как се изгражда среда;
Как се изгражда характеристика на персонаж;
Мотивация на персонаж;
Афектни състояния;
Изграждане на конфликт;
Интерпретация;
Жанрове;
Диалог/монолог

В курса могат да се запишат юноши и девойки от 15 до 17 годишна възраст. Занятията ще се провеждат всеки вторник от 17.30 до 19.00 часа. Телефон за записване 02/958 5000.
Курсът е безплатен.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК