ЗАПОВЕД 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ