Център за административно обслужване на СО – район „Триадица“, ул. „Алабин“ 54.

Телефон за връзка с преводачите на Български Жестов Език  от контактния център на Столична община: 0887 900 998 (Viber/Вайбър)

 

Демонстрационно гласуване с машина в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ 54, ет.1. Желаещите да научат как да гласуват на 29.10.2023 г. да заповядат днес, 24.10 от 10:00 ч. до 16:00 ч. и утре, 25.10. от 10:00 доа 15:00 ч.

 

Обучението на членовете на секционни комисии СИК/ПСИК ще се проведе на 21.10.2023 г. от 15 ч. в зала „София“

 

Заповед за утвърждаване на номерата на служебни избирателни секции

Заповед за закриване на образувани служебни секции

Справки в избирателните списъци

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване /ГД ГРАО/ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция чрез Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден- 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

 

Уведомление за публични консултации

Места и адреси на територията на СО-район „Триадица“ за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед -места за обявяване на предварителните списъци

 

Заявление за пропуснати избиратели в избирателен списък може да откриете в Приложение №10-МИ, заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК може да откриете в Приложение №11- МИ, заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден може да откриете в Приложение №12-МИ, заявление за вписване в избирателния спикък по настоящ адрес в Приложение №13-МИ

Тук

Важно съобщение!

Последната дата за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес е 14.10.2023 г./събота/, а за гласуване с подвижна урна -14.10.2023 г. или 23.10.2023 г.