Важно съобщение!
Район „Триадица“ съобщава, че продължава миенето на софийските улици по карета. Водачите следва да преместят колите си на съседни улици по време на периода на миенето. Графикът за нашия район е следния: