Важно за родителите!

И двете млечни кухни на територията на район „Триадица“ – на ул.“Бяла черква“ бл.6 и на ул.“Самуил“ №19 няма да спират работа по време на извънредната епидемиологична обстановка. Всеки ден 90 дечица получават топла храна за обяд. Във връзка с COVID-19 кухните са въвели допълнителни изисквания към родителите – да влизат по един, да носят маски и да ползват дезинфектанти. Храната за децата се приготвя при изключително спазване на установените норми и при постоянен контрол за качеството.