Мобилният пункт за събиране на разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата за район „Триадица“ ще е на 18.06.2021 /петък/ от 08.30 ч. до 14.30 ч. на бул. „Арсеналски“ № 97 ,на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“ и се извършва от БалБок Инженеринг АД.

Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  •  
  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)