Район „Триадица“ набира потребители за държавно делегирана дейност, свързана с асистентска подкрепа след като Столичен общински съвет одобри стартирането на програмата.

Кандидатите да се възползват от асистентска подкрепа трябва да са кандидатствали за ТЕЛК, но все още да не са получили решението на Комисията.

Документи се приемат до 30 март 2022 г. в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ № 54, а от 1 април 2022 г   ул.“Бяла черква“№16, където ще бъде базирана услугата.