Важно съобщение!

Район „Триадица“ набира ДОПЪЛНИТЕЛНИ кандидати за преброители във връзка с кампанията по ПРЕБРОЯВАНЕ 2021.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.

За да кандидатствате за обявената длъжност, трябва да подадете следните документи в района, в която искате да бъдете наети:

– Заявление за преброители и контрольори

– образец на автобиография

-Съгласие за обработка на лични данни

За район „Триадица“ документи се приемат в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ 54.

Образци на необходимите документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на СО-район „Триадица“ в рубриката „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“ ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 | Район Триадица (triaditza.org), както и на страницата на Националния статистически институт https://www.nsi.bg/bg.