Над сто граждани от цялата страна минават на ден през гишетата на отдел „АОН-ЕСГРАОН“  в  район „Триадица“ за издаване на удостоверения за наследници, семейно положение, роднински връзки, идентичност на имена, брак с чужденец, постоянен и настоящ адрес и др. услуги. Пет квалифицирани специалиста се грижат хората, които често пъти пропътуват стотици километри, за си свършат работата именно тук, да бъдат обслужени качествено и бързо.

 Ръководството на район „Триадица“ държи гражданите да имат достъп до информация, която да бъде количествено и качествено предоставена от компетентни специалисти. Ще се работи и за въвеждане на електронен достъп до услугите на района, който да облекчи възможно най-оптимално връзката между администрацията на район „Триадица“ и хората.