Главен архитект

Главен архитект  арх. Владимир  Владов
тел. 02/80 54 170
Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“
Приемно време за граждани: вторник от 9:00 – 12:00 и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.