Декларации съгласно чл.35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Списък на служителите на район „Триадица“, които са изпълнили задължението за попълване на декларациите съгласно чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и се води регистър на подадените декларации, като по отношение на декларациите за имущество и интереси, публична е само частта за интересите.


Декларации от 2019г. 

Александър Цветков

Анелия Труфещева – Данова

Асен Тренков

Ася Вълчева

Бистра Тънкашка

Валентина Шотова

Вангел Михалев

Весела Величкова

Веселин Витанов

Веселин Цветков

Веселина Хитрова – Ангелова

Виктория Попова

Виолета Лазова

Вяра Игнатова

Георги Георгиев

Георги Кръстев

Деян Костов

Диана Грозева

Димитър Костов

Донка Юлева

Дора Мутафчийска

Евдокия Радкова

Елена Димитрова

Елица Илиева – Георгиева

Ефимия Мирчева

Здравко Мицов

Ива Корчева

Иванка Грънчарова

Искра Бохотска

Калоян Георгиев

Красимира Младенова

Мария Малешкова – Букурещлиева

Мая Бояджиева

Ненка Стойнева

Паулин Митев

Пламен Апостолов

Радка Петкова – Близнакова

Радка Славкова

Райна  Христова

Райна Белева

Росица Василева

Румяна Александрова

Симона Иванова

Славчо Томов

Снежина Сотирова

Стаменка Колева

Стефания Петрова

Стоянка Гигова

Тодор Павлов

Цветелина Цанкова


Декларации от 2018г. 

Александър Цветков

Анелия Труфещева – Данова

Антоанета Кръстева

Асен Тренков

Ася Вълчева

Бистра Тънкашка

Валентина Шотова

Вангел Михалев

Весела Величкова

Веселин Витанов

Веселин Цветков

Веселина Хитрова – Ангелова

Виктория Попова

Виолета Лазова

Вяра Игнатова

Георги Георгиев

Георги Кръстев

Деян Костов

Диана Грозева

Димитър Костов

Донка Юлева

Дора Мутафчийска

Елена Димитрова

Елица Илиева – Георгиева

Ефимия Мирчева

Здравко Мицов

Ива Корчева

Иванка Грънчарова

Искра Бохотска

Калоян Георгиев

Красимира Младенова

Мария Малешкова – Букурещлиева

Мая Бояджиева

Милена Минкова

Ненка Стойнева

Паулин Митев

Радка Петкова – Близнакова

Радка Славкова

Райна  Христова

Райна Белева

Росица Василева

Румяна Александрова

Симона Тошева

Славчо Томов

Снежина Сотирова

Стаменка Колева

Станислава Боянова

Стефания Петрова

Тодор Павлов

Цветелина Цанкова