Декларации съгласно чл.35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Списък на служителите на район „Триадица“, които са изпълнили задължението за попълване на декларациите съгласно чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и се води регистър на подадените декларации, като по отношение на декларациите за имущество и интереси, публична е само частта за интересите.

 

Александър Цветков

Анелия Труфещева – Данова

Антоанета Кръстева

Асен Тренков

Ася Вълчева

Бистра Тънкашка

Валентина Шотова

Вангел Михалев

Весела Величкова

Веселин Витанов

Веселин Цветков

Веселина Хитрова – Ангелова

Виктория Попова

Виолета Лазова

Вяра Игнатова

Георги Георгиев

Георги Кръстев

Деян Костов

Диана Грозева

Димитър Костов

Донка Юлева

Дора Мутафчийска

Елена Димитрова

Елица Илиева – Георгиева

Ефимия Мирчева

Здравко Мицов

Ива Корчева

Иванка Грънчарова

Искра Бохотска

Калоян Георгиев

Красимира Младенова

Мария Малешкова – Букурещлиева

Мая Бояджиева

Милена Минкова

Ненка Стойнева

Паулин Митев

Радка Петкова – Близнакова

Радка Славкова

Райна  Христова

Райна Белева

Росица Василева

Румяна Александрова

Симона Тошева

Славчо Томов

Снежина Сотирова

Стаменка Колева

Станислава Боянова

Стефания Петрова

Тодор Павлов

Цветелина Цанкова