Обща администрация

 

Отдел „Административно обслужване на населението“

Началник отдел – Ефимия Мирчева – тел.: 02/80 54 114, e-mail: aon_triaditza@mail.orbitel.bg

Приемно време за граждани : вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч.

Административни услуги


 

Отдел „Правно- нормативно обслужване и човешки ресурси“

Началник отдел – Евдокия Радкова – тел.: 02/80 54 137, e-mail: e.radkova@triaditza.org

Юрисконсулт – Стефания Петрова – тел.: 02/80 54 121

Старши юрисконсулт – Калоян Георгиев – тел.: 02/80 54 104

гл. експерт „Човешки ресурси“ – Красимира Младенова – тел.: 02/80 54 115

Приемно време за граждани : вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч.

Административни услуги


 

Главен счетоводител  – тел. 02/80 54 187, e-mail: 

Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.


 

Отдел „Финансово – счетоводни дейности“

Началник отдел – Тодор Павлов – тел.: 02/80 54 184, e-mail: t.pavlov@triaditza.org

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00ч.


 

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Началник отдел – Паулин Митев тел.: 02/80 54 185,  e-mail: p.mitev@triaditza.org

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00ч.

Административни услуги


 

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Началник отдел – Димитър Костов – тел.: 02/80 54 178, e-mail: d.kostov@triaditza.org

отдел РКТД  тел.: 02/ 80 54 179

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 13:00 до 17:00ч.

Административни услуги